اطلاعات تماس

شهریور 1400

بذر ایده‌ نوین شما، تبدیل به یک باغ پرثمر می‌شود! داشتن یک استارت‌آپ آنقدر جذاب است که همه افراد حداقل یکبار، به راه‌اندازی یک استارت‌آپ، فکر کرده‌اند. ولی معمولا ریسک شروع کار، ریسک از دست دادن شغل قبلی، پیدا کردن سرمایه‌گذار